Tuesday, March 26, 2013

Kursus Kepimpinan Pustakawan Sekolah

Pada 23 Mac yang lalu telah diadakan satu Kurus Kepimpinan kepada Pustakawan sekolah.
Program itu dianjurkan bersama oleh Lembaga Pengawas Sekolah,Unit Bimbingan dan kaunseling,Unit Ko Kurikulum serta Pusat Sumber Sekolah . Seramai  23 Orang Pustakawan yang terlibat di dalam program tersebut.


Objektif program ini ialah:

1.1    Melahirkan Pustakawan yang mengetahui tugas dan tanggungjawab mereka sebagai  Pustakawan seperti yang telah diamanahkan oleh pihak sekolah.
1.2       Melahirkan murid yang menyedari peri pentingnya menjaga tingkah laku dan akhlaq sebagai seorang Pustakawan.
1.3     Melahirkan Pustakawan yang berkeyakinan tinggi dalam membuat keputusan seperti yang telah termaktub dalam peruntukan undang-undang dan peraturan sekolah. Semoga dapat melahirkan Pustakawan yang berwibawa.